‘Ik ken de binnen- en de buitenwereld, daar zit mijn kracht’

Cees Paul – Omgevingsmanager

Ik heb jarenlange ervaring als omgevingsmanager binnen verschillende gemeenten. Daarin heb ik het altijd gaaf gevonden maatschappelijk iets tot stand te brengen. Niet alleen voor mijzelf, maar ook voor de wijk of de buurt. Zodat inwoners daar plezier aan kunnen beleven.

Daarom ben ik 5 jaar geleden stichting Synerkri gestart.
Een stichting die sport- en culturele activiteiten in de gemeente Krimpen aan den IJssel mogelijk maakt. Als initiatiefnemer weet ik hoe lastig het is als je plan niet wordt gewaardeerd. Ik heb de afgelopen jaren geleerd hoe je daarover heen kunt stappen. Dit deed ik door gebruik te maken van de expertise van anderen, want samen bereik je zoveel meer. Het geeft energie als je uiteindelijk jouw idee gerealiseerd ziet!

Door mijn ervaring binnen de gemeentelijke organisatie ken ik de werkwijze van het bestuur en het management.
Daarnaast begrijp ik de initiatiefnemer. De combinatie van de buiten- en binnenwereld, daar zit mijn kracht. Daarom zie ik het als mijn taak te opereren als verbinder tussen de overheid en de initiatiefnemer. Want er zijn zoveel mooie ideeën om maatschappelijke impact te realiseren. En daar draag ik graag aan bij.

‘Het enthousiasme achter een idee en dit idee samen verder brengen, dat is mijn drijfveer.’

Karin van den Boer – Omgevingsmanager

Ik word enthousiast van mensen met mooie ideeën.
Ideeën die de leefomgeving een stukje mooier maken. Ik help mensen ideeën verder te brengen dan de tekentafel. De afgelopen 10 jaar heb ik veel ervaring opgedaan binnen de gemeentelijke organisatie. Daarom ken ik de procedures en het reilen en zeilen binnen gemeenten. De combinatie van ervaring, kennis en mijn open benadering zet ik in om ideeën te realiseren.

Het realiseren van ideeën is voor mij een samenspel van belangen.
Bij iedere ontwikkeling krijg je te maken met een grote diversiteit aan betrokkenen. Het is voor mij de uitdaging om bij het idee van de initiatiefnemer te blijven. Ik zet dit idee centraal. Ik denk en handel vanuit het idee. Met mijn open benadering en betrokkenheid zorg ik ervoor dat alle belanghebbenden worden betrokken bij het idee. Op die manier ontstaat een samenspel tussen de belangen. Met als resultaat  een gedragen idee. Een idee dat daadwerkelijk gerealiseerd kan worden.

Lees het verhaal van Binnenloods