Ecologische verbindingszone in samenwerking met het waterschap

Nederland wil natuurgebieden met elkaar in verbinding leggen, een zogenaamd natuurnetwerk. Zodat alle dieren en planten die in de gebieden leven gemakkelijk van A naar B kunnen verplaatsen. Zo wordt geprobeerd isolatie en uitsterven te voorkomen. De provincies zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van dit natuurnetwerk en vragen gemeenten hierin een realiserende rol te pakken. Hiervoor hebben zij subsidies beschikbaar gesteld. Ook waterschappen hebben hierin een belangrijke trekkende rol als het gaat om verbindingszones aan bijvoorbeeld beken en rivieren. Waterschap De Brabanste Delta heeft Gemeente Halderberge benaderd om samen een stuk natuurontwikkeling op te pakken. Met een verbindingszone aan de Kibbelvaart in Hoeven wordt rivier De Mark verbonden met de Rucphense bossen in Rucphen. Naast de ecologische functie, had de gemeente de intentie om er ook een recreatieve functie aan toe te voegen. Karin heeft vanuit gemeente Halderberge de rol gepakt om de realisatie van de verbindingszone mogelijk te maken. Zij heeft gezorgd voor draagvlak bij het gemeentebestuur, zodat de financiële middelen beschikbaar zijn gesteld. Hiermee is in nauwe samenwerking met het waterschap de ecologische verbindingszone gerealiseerd.