Ecologisch verantwoorde huisjes op camping de nieuwe RietChris en Sandra zijn eigenaren van camping de nieuwe Riet. Zij beschikken over een groot stuk land, waarvan een klein deel voor recreatie bestemd was. De eigenaren hadden de wens ecologisch verantwoorde toeristenhuisjes te bouwen. Zij wilden hierbij het omliggende stuk land voorzien van een aantrekkelijke groene inrichting met heuvels, wandelpaden, bomen en vijvers. De eigenaren beschikten over voldoende grond om dit te realiseren. Maar de grond was voorzien een agrarische bestemming. Ze wilden daarom de recreatiebestemming vergroten. De gemeente werd ingeschakeld en Karin heeft dit verzoek opgepakt. Zij is aan tafel gegaan met de provincie, waarna de plannen van de initiatiefnemers verder zijn uitgewerkt. Karin heeft draagvalk gecreëerd voor de plannen bij het gemeentebestuur. Gezien de afwijkende belangen van de omwonenden heeft Karin de initiatiefnemers geadviseerd met de betrokkenen in gesprek te gaan. De plannen zijn inmiddels voor een deel gerealiseerd. De recreatieve bestemming is definitief, de natuur is aangelegd en er is ruimte voor de eco-huisjes. Echter waren de omwonenden angstig voor verkeersoverlast. We hebben alle buren met per post geïnformeerd. En de initiatiefnemers overtuigd met omwonenden in gesprek te gaan. Het plan is na enige tijd gerealiseerd en het agrarische deel van de camping heeft een recreatieve bestemming gekregen met prachtige eco-huisjes.