Reviews

Het realiseren van het IKC (IntegraalKindCentrum) en sporthal Elzenburg in Vught-Zuid was een project vol met uitdagingen. Twee basisscholen (fusie), de peuterspeelzaal en de kinderopvang hadden de ambitie om gezamenlijk een IKC te realiseren met voor de basisschool een vernieuwend onderwijsconcept. Daarbij het realiseren van een sporthal en een verbinding met het al aanwezige jeugd- en jongerencentrum Elzenburg. Cees Paul heeft als projectleider bij de gemeente gezorgd voor de vele noodzakelijke verbindingen met en binnen de gemeentelijke organisatie. Met daarbij ook veel aandacht voor alle huidige en toekomstige gebruikers en de vele stakeholders zoals sportverenigingen en organisaties binnen het jeugd- en jongerencentrum. Zijn aanpak kenmerkt zich in het zoeken van oplossingen met altijd de ambities van de gebruikers in zijn achterhoofd. Mede door zijn inbreng hebben wij nu een IKC, sporthal en verbinding met jeugd- en jongerencentrum waar alle gebruikers trots op zijn!
Astrid Stephanus
Projectleider Schoolbestuur Stichting Leijestroom