Een wereld vol mooie ideeën

Wij zien een wereld vol mooie ideeën. Ideeën voor een betere leefomgeving. Maar welke route vaar je om jouw idee waar te maken? Dáár zit de uitdaging, en tegelijkertijd onze kracht. Wij helpen met het vinden van de juiste route om jouw idee waar te maken. Dat is onze passie.

Lees meer

Onze producten

We zijn er voor de initiatiefnemer en de overheid. We helpen initiatiefnemers met het waarmaken van hun ideeën. En helpen overheidsorganisaties de initiatiefnemer optimaal te faciliteren.

Voor initiatiefnemers

Dieptemeter

Je bent initiatiefnemer van een lopend initiatief, maar je hebt het gevoel vast te lopen. Onze dieptemeter helpt jou inzicht in de huidige stand van zaken te krijgen.

Verkenning

Je hebt de wens een initiatief op poten te zetten, maar wat komt daarbij kijken? Wat staat je te wachten? Hoe moet je het aanpakken? Met dit product gaan we al jouw vragen verkennen.

Gids

Je beschikt over een concreet idee. Wat zijn de kansen om jouw idee te laten slagen? We maken een brede omgevingsanalyse.

Kompas

Je wilt je initiatief realiseren. Welke koers moet je varen om jouw initiatief mogelijk te maken? Wij zoeken de beste vaarroute om het eindpunt van realisatie te bereiken.

Vaarroute

De koers om jouw initiatief te realiseren is bepaald. Nu moet er een plan van aanpak worden gemaakt. Welke acties moet je op welk moment nemen?

Navigator

Met de navigator dragen we zorg voor de realisatie van het initiatief. We begeleiden, coachen of zijn mede-uitvoerder van het plan van aanpak.

Voor de overheid

Dieptemeter

Je constateert dat een lopend maatschappelijk initiatief niet van de grond komt. Als overheid vind je het van belang dat het initiatief weer vaart krijgt. Onze dieptemeter geeft inzicht in de huidige stand van zaken.

Verkenning

De overheid waar je voor werkt heeft de wens een initiatief op poten te zetten, maar wat komt daarbij kijken? Met dit product gaan we al jouw vragen verkennen.

Gids

Burgers in jouw gemeente hebben concrete ideeën. Welke mogelijkheden zijn er om deze ideeën te realiseren?Wij zijn de schakel tussen overheid en de burger.

Kompas

Met het kompas maken we inzichtelijk welk besluitvormingsproces en acties jouw organisatie moet doorlopen om initiatieven van burgers mogelijk te maken.

Vaarroute

Er moet een plan van aanpak worden gemaakt. Hierin staat uitgebreid beschreven hoe je het interne organisatieproces optuigt om initiatieven te realiseren.

Navigator

Met de navigator dragen we zorg voor de realisatie van het interne organisatieproces. We begeleiden, coachen of zijn mede-uitvoerder van het plan van aanpak.

Anderen over binnenloods