Product 1. Dieptemeter

Je bent initiatiefnemer van een lopend initiatief, maar je hebt het gevoel vast te lopen. Onze dieptemeter helpt jou inzicht in de huidige stand van zaken te krijgen. Tijdens de meting bekijken we waarom het initiatief niet verder komt, waar de knelpunten zitten en wat jouw doel is. Uit de meting ontstaat een advies wat de beste vervolgstappen zijn. En welk product wij daarvoor kunnen aanbieden. Met als doel jouw initiatief te laten slagen.

Vorm: advies

Product 2. Verkenning

Je hebt de wens een initiatief op poten te zetten, maar wat komt daarbij kijken? Wat staat je te wachten? Hoe moet je het aanpakken? Met dit product gaan we al jouw vragen verkennen. We houden als het ware een experiment, een vingeroefening, van jouw te realiseren initiatief. Na afloop weet je wat je te wachten staat. En kun je een heldere afweging maken of jouw idee verdere uitwerking verdient.

Vorm: workshop met schets
Duur: 4 uur

Product 3. Gids

Je beschikt over een concreet idee. Wat zijn de kansen om jouw idee te laten slagen? Waar ligt de kracht? Waar zitten de zwakke punten? En wie zijn je partners? We maken een brede omgevingsanalyse. Met de gids krijgt je een duidelijk en overzichtelijk beeld van de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van jouw initiatief.

Vorm: gids met omgevingsanalyse

Product 4: Kompas

Je wilt je initiatief realiseren. Welke koers moet je varen om jouw initiatief mogelijk te maken? Wij zoeken de beste vaarroute om het eindpunt van realisatie te bereiken. Met het kompas ontvang je een procesplan waarin helder staat beschreven welke besluitvormingsprocessen en acties je moet doorlopen om het initiatief mogelijk te maken. Voor initiatiefnemers met lopende initiatieven maken we inzichtelijk of je op de juiste koers vaart.

Vorm: procesplan

Product 5: Vaarroute

De koers om jouw initiatief te realiseren is bepaald. Nu moet er een plan van aanpak worden gemaakt. Welke acties moet je op welk moment nemen? Wie heb je wanneer nodig? Het plan van aanpak is een gedetailleerd plan waarin uitgebreid staat beschreven hoe je tot de realisatie van jouw initiatief komt.

Vorm: plan van aanpak

Product 6: Navigator

Met de navigator dragen we zorg voor de realisatie van het initiatief. We begeleiden, coachen of zijn mede-uitvoerder van het plan van aanpak. Daarin worden we nooit de kapitein van het schip, want dat ben jij. We nemen alleen tijdelijk het stuur van je over.

Vorm: coaching / opleiding

Wij loodsen jouw idee veilig de haven in