Product 1: Dieptemeter

Je constateert dat een lopend maatschappelijk initiatief niet van de grond komt of geen voortgang heeft. Als overheid vind je het van belang dat het initiatief weer vaart krijgt. Onze dieptemeter geeft inzicht in de huidige stand van zaken. Tijdens de meting bekijken we waarom het initiatief niet verder komt, waar de knelpunten zitten en wat de initiatiefnemer wil bereiken. Uit de meting ontstaat een advies welk product het beste bij de initiatiefnemer past. Met als doel het initiatief te laten slagen.

Vorm: advies

Product 2: Verkenning

De overheid waar je voor werkt heeft de wens een initiatief op poten te zetten, maar wat komt daarbij kijken? Wat staat je te wachten? Hoe moet je het aanpakken? Met dit product gaan we al jouw vragen verkennen. We houden als het ware een experiment, een vingeroefening, van het te realiseren initiatief. Na afloop weet je wat je te wachten staat. En kun je een heldere afweging maken of het initiatief verdere uitwerking verdient.

Vorm: workshop met schets
Duur: 4 uur

Product 3: Gids

Burgers in jouw gemeente hebben concrete ideeën. Welke mogelijkheden zijn er om deze ideeën te realiseren? Heeft het idee kans van slagen? Of is er behoefte een initiatief te realiseren in samenwerking met de burger? Wat zijn de wensen van de wijk? Welke behoeften leven er? Wij zijn de schakel tussen overheid en de burger.

Vorm: gids met omgevingsanalyse

Product 4: Kompas

Als overheidsorganisatie bekijk je allerlei nieuwe initiatieven. Je wilt de initiatiefnemer ten goede komen. Maar wat betekenen de initiatieven voor jouw organisatie? Hoe betrek je de politiek? Welke interne afdelingen neem je mee? Welke koers moet je varen? Met het kompas maken we inzichtelijk welk besluitvormingsproces en acties jouw organisatie moet doorlopen om initiatieven van burgers mogelijk te maken.

Vorm: procesplan

Product 5: Vaarroute

De koers en het proces om initiatieven te realiseren is bepaald. Nu moet er een plan van aanpak worden gemaakt. Welke acties moet je op welk moment nemen? Het plan van aanpak is een gedetailleerd plan. Hierin staat uitgebreid beschreven hoe je het interne organisatieproces optuigt om initiatieven te realiseren.

Vorm: plan van aanpak

Product 5: Navigator

Met de navigator dragen we zorg voor de realisatie van het interne organisatieproces. We begeleiden, coachen of zijn mede-uitvoerder van het plan van aanpak. Daarin worden we nooit de kapitein van het schip, want dat ben jij. We nemen alleen tijdelijk het stuur van je over.

Vorm: coaching / opleiding

Wij loodsen jouw idee veilig de haven in